Au pair vs Nanny – vad är skillnaden?

May 21, 2020 by

Share Button

I Sverige är det vanligt att man blandar ihop begreppen au pair/nanny/barnflicka. Många misstar au pair och nanny för samma sak. Det är faktiskt ganska stor skillnad på att vara en au pair och nanny. Om man har funderingar på att åka utomlands och vill jobba med barn är det därför viktigt att man vet vad skillnaden är, vilka krav som ställs och vad som förväntas av dig som au pair respektive nanny.

 

Den största skillnaden mellan en nanny och en au pair är att en nanny är anställd av familjen och får lön för utfört jobb, som måste beskattas. Familjen blir därmed arbetsgivare och ansvarar för att betala in skatt och arbetsgivaravgift till engelska staten. En au pair däremot, anses som ett kulturellt utbyte, och familjen betalar således ingen lön till denne utan en form av ”fickpeng” som inte måste beskattas.

 

En annan viktig skillnad är dina arbetsuppgifter och kraven som ställs på dig. Som nanny förväntas du ha erfarenhet av att jobba med barn, och vanligtvis någon form av utbildning exempelvis barnskötarutbildning eller förskollärarutbildning. Ju högre utbildning och större erfarenhet du har desto högre lön kan du förvänta dig. En nanny har fullt ansvar för barnen, och förväntas vara självgående, flexibel och förmögen att hantera olika situationer som kan tänkas uppstå då man jobbar med barn. Som au pair behöver man inte ha någon speciell erfarenhet av barn, men självklart är det ett stort plus om du är van vid barn – och framförallt tycker att det är roligt med barn!

 

Kraven som ställs på dig som au pair varierar från familj till familj, så det är därför viktigt att du vet vad som förväntas av dig innan du flyttar in hos familjen. Som au pair förväntas du med all säkerhet vara som en ”extra” vuxen i familjen och hjälpa till med att ta hand om barnen och utföra lättare hushållsuppgifter. Tanken med att vara au pair är att du bara ska jobba några några timmar om dagen, så att du har tid över för eventuella språkstudier och att hinna upptäcka staden och kulturen.

 

 

Läs mer här om du vill bli au pair i England.

Läs mer här om du vill jobba som nanny i England.

 

Kolla in vår jobbsida där ni kan söka efter au pair och nanny jobb:

Au pair och nanny jobb i London

Kolla även in vårt Facebook Forum