Bärsärkar & Vikingar

Oct 24, 2017 by

Share Button

Bärsärkar & Vikingar

 

Bärsärkar & Vikingar (The Swedish BV Society) får anses vara den hemligaste av alla svenska organisationer i London. Denna “invitation only”-herrklubb/ordensällskap grundades omkring 1885 efter att först varit del av London Scandinavian Society. Från början var medlemmarna inte bara från Sverige utan även från andra länder i Norden. Detta ändrades under 1900-talet efter unionsupplösningen med Norge, medan dagens medlemmar återigen kommer från hela Norden och inte bara Sverige.

 

Anders Zorn är en av herrklubbens mest berömda medlemmar. Det sägs att han lärde sig etsning av en annan medlem, nämligen Axel Herman Haig, och snöpligt nog faktiskt blev bättre på konsten än sin läromästare. 1919 satte Gustav VI Adolf (då kronprins) kunglig prägel på sällskapet då han valdes till Bärsärkar & Vikingars första hedersordförande, eller så kallad “Jarlajarl”. 1985 tilldelades Sveriges nuvarande Kung Carl XVI Gustaf samma ämbete.

 

Bärsärkar & Vikingar arrangerar flera exklusiva medlemsmiddagar om året, bland annat tillsammans med andra prestigefulla skandinaviska föreningar i London. Till exempel har man goda relationer med Anglo-Swedish Society, vars nuvarande ordförande Alexander Malmaeus även är aktiv i Bärsärkar & Vikingar. I övrigt är inte mycket känt om sällskapet, som verkar föredrar att existera incognito.

 

Läs mer på Bärsärkar & Vikingars hemsida.


 

Här hittar du information om andra svenska organisationer i London