Flytta med pensionen hem till Sverige

Jan 21, 2021 by

Share Button

Flytta din tjänstepension till Sverige

 

Visste du att Max Matthiessen och Nordea kan hantera utlandspensioner? Om du har bott och arbetat i Storbritannien eller i något annat land under en period kan du ha tjänat in en hel del tjänstepension i utländska pensionsbolag. Att föra över utlandspension till Sverige är inte helt enkelt med det finns bra hjälp att få.

Här kan du läsa mer om hur Max Matthiessen kan hjälpa dig. 

Här kan du läsa mer hur Nordea kan hjälpa dig.

 

Intjänad pension

 

När du har flyttat hem till Sverige från Storbritannien finns det goda möjligheter att även flytta med ditt intjänade pensionskapital och placera det i en tjänstepensionsförsäkring i Sverige. Max Matthiessen och Nordea är idag två svenska aktörer som kan flytta ditt pensionskapital till Sverige utan några skatteavgifter eller flyttavgifter. Max Matthiessen flyttar ditt kapital till pensionsbolaget Futur Pension. Både Futur Pension och Nordea är ett QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme).

 

Om du har bott, arbetat och betalat skatt i ett land finns det ofta även en statlig pensionsförmån som du har tjänat in till. När det gäller den intjänade statliga pensionen går den inte att flytta från ett land till ett annat men den går ofta att påverka. För att få hjälp med det här kan det vara bra att kontakta en specialist inom utländsk pension, sådana finns hos Max Matthiessen.

Det finns ett samarbete mellan de europeiska pensionsmyndigheterna. När det är dags för dig att börja ta ut din pensionsrätt/förmån kontaktar du pensionsmyndigeten i det land som du bor i. Pensionsmyndigheten hjälper sedan till att samordna din svenska allmänna pension med pensionsrätter upparbetade i andra EU/EES-länder.

 

Eftersom det här ofta är en fråga som är aktuell först om ett antal år framåt i tiden, så kan det vara bra att spara eventuella handlingar som styrker din rätt till en eventuell statlig pension. Det kan röra sig om deklarationer eller anställningsavtal som bevisar att du har arbetat i landet. Vi rekommenderar dig att du kontaktar HMRC och frågar dem vad som krävs.

För personlig rådgivning om din brittiska intjänade pension kan du antingen gå igenom Nordea, Max Matthiessen eller läsa mer på  Gov.uk.

 

Vi har tidigare artiklar om att Flytta hem till Sverige här.