Flytta till Sverige med brittisk partner

Oct 5, 2018 by

Share Button

Miriam Preis /imagebank.sweden.se

 

Ska ni flytta tillbaka och bosätta er i mer än 1 år i Sverige och du är:

 • är medborgare i ett EU- eller EES-land

Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Du kan ha uppehållsrätt genom dessa alternativ.

» Du ska arbeta

» Du ska söka arbete

» Du ska studera

» Du ska leva på dina tillgångar (egna medel)

» Du flyttar som familjemedlem till en person som är i eller flyttar till Sverige

Vänligen besök Skatteverket för ytterligare information om alternativen. 

 

 • tillhör samma familj som en svensk medborgare

För att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige måste du kunna visa att din svenska familjemedlem har återvänt till Sverige efter att han eller hon har använt sin rätt till fri rörlighet inom EU eller EES.

Du ska ha följt med eller anslutit dig till din svenska familjemedlem när han eller hon har använt sin rätt till fri rörlighet. Du behöver därför kunna visa att han eller hon har flyttat till ett annat EU- eller EES-land och har haft uppehållsrätt där, exempelvis genom att ha arbetat eller studerat.

Du som flyttar med eller flyttar till en familjemedlem måste kunna visa att ni är familjemedlemmar. Du kan till exempel visa upp ett vigsel- eller ett födelsebevis eller ett intyg som styrker att ni bott tillsammans innan flytten till Sverige.

Om ni är gifta, registrerad partner eller om den som flyttar med är ett barn under 21 kan ni ta med er något av följande alternativ:

 • vigselbevis
 • födelsebevis
 • familjebok
 • registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.
 • Handlingar som visar att din svenska familjemedlem har/har haft uppehållsrätt i EU-EES land.

 

Om ni är sambo behöver ni visa att ni lever i ett stadigvarande äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. För att visa att ni har bott och bor tillsammans kan ni ta med er:

 • Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.
 • Köpekontrakt på en gemensam bostad.
 • Hyreskontrakt eller försäkringsbrev för gemensam bostad där ni båda står med.
 • Handlingar som visar att din svenska familjemedlem har/har haft uppehållsrätt i EU-EES land.

 

Om den som flyttar med är ett barn över 21 år eller om ni har en annan familjerelation måste ni ta med er följande handlingar:

 • Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning.
 • Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige.
 • Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om din familjemedlem.
 • Handlingar som visar att din svenska familjemedlem har/har haft uppehållsrätt i EU-EES land.

 

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver vårdnadshavaren lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige.

Barn som har fyllt 16 år kan själva göra och skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Vänligen besök Skatteverket för ytterligare information.

 

Denna sida innehåller information från Skatteverket, tänk på att information kan kommas att ändras efter att Storbritannien går ur EU i mar 2019. Ni kan även kolla vår lista Flytta hem till Sverige igen!

 

Uppdaterad oktober 2018