Hur påverkar Brexit dig som student?

Feb 26, 2020 by

Share Button

 

Hur påverkar Brexit dig som student?

 

När nu utträdesavtalet för Brexit slutligen är på plats står det klart att Storbritannien lämnat EU den 1 februari 2020. För dig som väljer att studera i Storbritannien får detta vissa konsekvenser när det gäller studielån från CSN. Reglerna som gäller är att om du har börjat studera före den 1 januari 2021 och har studiestöd från CSN har du fortsatt rätt till studiestöd om du uppfyller de övriga villkoren. För den som börjar senare än den 1 januari 2021 kommer din rätt till studiestöd att prövas av CSN eftersom Storbritannien inte längre är en del av EU.

 

Högre kostnad för utbildning

Kostnader för statliga universitet är ca £9 250 per år för brittiska medborgare och EU-medborgare men detta kan komma att ändrats efter Brexit. 

 

Överväg ytterligare lån

Det är svårt att få ekonomin att gå ihop som student, och extra svårt blir det om du inte får studiestöd från CSN. Därför kan du som är student i vissa fall behöva ta ytterligare lån utöver studielånet. Det är då viktigt att du väljer ett lån som har en bra ränta och att du jämför olika lån hos företag och jämförelsesajter som exempelvis Finbino. Genom att göra bra research kan du spara en hel del pengar i ränta och avgifter. Fundera alltid igenom ordentligt innan du tar lån och se om det kanske går att dra ner på dina löpande utgifter för att minimera lånesumman.

 

Andra faktorer som påverkar

Utöver det vanliga studiestödet från CSN kommer rätten till studiemedel för distansstudier att påverkas. Det kommer att krävas särskilda skäl för att få det. Även rätten till tilläggslån och högre bidrag försvinner. Utbyten med Storbritannien inom Erasmus påverkas också av Brexit. Eftersom ingen vet riktigt hur det kommer att bli är det bra att hålla sig informerad och uppdaterad på ämnet. Fram till årskiftet pågår en så kallad övergångsperiod. Kanske kommer nya villkor att förhandlas fram mellan EU och Storbritannien längre fram. För dig som vill läsa mer om hur studiestödet påverkas av Brexit kan du besöka CSN:s hemsida.