Kostnader och lån

Feb 5, 2018 by

Share Button


Bild: pressbild CSN.se

Tacka vet vi CSN. Utan lån är det bara ett fåtal som hade haft råd att plugga, speciellt i en stad som London. Här har vi kortfattat skrivit om vad du har för alternativ som student. För mer information kan du även följa vår Studentblogg.

 

Glöm inte att bli medlem i vår studentgrupp på Facebook: Student i London/Storbritannien

 

Kursavgifter i England

I England behöver man betala en kursavgift för sin utbildning, vilket skiljer sig mycket från Sverige där vi har det helt gratis.

Från och med höstterminen 2017 kostar det:

Bachelor degrees (BA, BSc) och Foundation degrees – upp till £9.250 per läsår

Foundation diploma/Foundation course/Deltidsutbildning – kan variera från skola till skola. 

 

 

Studiemedel från Sverige

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren.

Antagen utan villkor

Du måste också ha blivit antagen till den skola du sökt utan några specifik villkor eller krav. Ett villkor kan till exempel vara att du måste klara ett språktest för att bli antagen, att du måste få ett visst betyg när du går ur gymnasiet eller att du behöver komplettera din ansökan med något dokument, innan skolan kan anta dig.

Det enda villkor/krav CSN accepterar är att skolan begär att du måste betala undervisningsavgiften innan du blir antagen.

Vilken utbildning ger rätt till CSN?

Du kan inte få studiemedel för alla kurser och program. Inom EU kan du studera deltid (75 eller 50 procent, inte under) eller heltid, och utbildningen måste vara minst 3 veckor lång. Du kan få upp till 39 veckor CSN.

De som ger rätt till studiestöd är studier på:

 • gymnasienivå
 • eftergymnasial nivå
 • utbytesstudier
 • distanskurser
 • de flesta språkkurser

Utbildningar som är på eftergymnasial nivå i England är:

 • Foundation Degree
 • Higher National Diploma
 • Higher National Certificate
 • Bachelor’s Degree
 • Master’s Degree
 • Doctor’s Degree.

Ovanstående måste läsas på antingen:

 • Universitet
 • Institutes of Higher or Further Education
 • Colleges of Higher or Further Education
 • skolor med konstnärliga utbildningar i exempelvis dans, konst och teater.

Kom ihåg att CSN helst inte vill ge ut lån till dem som vill läsa en Fda course, eftersom denna inte enligt svensk jämförelse kan mätas med en gedigen universitetsutbildning. Detta är mer eller mindre sant. Första terminen läses på nivå 3 (gymnasienivå), and andra terminen på nivå 4 (Universitets nivå). Läs mer på CSN.se för information.

Hur mycket Lån och Bidrag får man?

Här nedan kan ni se hur stor den normala bidragsandelen är, respektive lånet för höstterminen 2018. Du kan även söka merkostnadslån för en del extra kostnader när du studerar utomlands eller i Sverige. Måste betalas ut till svenskt bankkonto.

Från CSN per vecka: 3 179 kr

Varav bidrag: 791 kr
Varav lån: 1 820 kr

Varav merkostnadslån: 568 kr

På ett läsår med 39 veckors studier skulle den totala summan bli 123 981 kr.

Det går att ansöka om lån för resa, försäkring eller undervisningsavgift samt utökat lån om du arbetat tidigare.

Studielån i England

Du kommer även att få möjlighet att söka lån från den Engelska staten. Ansökningsblanketter kommer med ditt välkomstbrev. Funderar du på att ta lån från England, läs mer på http://www.direct.gov.uk/

Som nyinflyttade EU student har du rätt till studielån från den engelska staten som täcker din undervisningsavgift. Du kan alltså inte söka mer lån än vad ditt program kostar. Lånet måste betalas tillbaka.

Om du är en heltidsstuderande kommer du att bli skyldig att börja betala ditt lån i april efter att du är klar eller har lämnat din kurs.

Om du är en deltidsstudent kommer du att bli skyldig att börja betala ditt lån i april när du är klar eller har lämnat din kurs eller april fyra år efter kursens första dag (även om du fortfarande studerar), vilket som kommer först.

Om du är en postgraduate student börjar du bara göra återbetalningar när din inkomst överstiger den nuvarande brittiska återbetalningsgränsen:
£ 404 per vecka/ £ 1,750 per månad / £ 21,000 per år. För mer information kring återbetalning klicka här.

Om din inkomst hamnar under återbetalningsgränsen kommer återbetalningarna att stanna och börja om när din inkomsten är över £21 000 per år. Du kan också göra ytterligare frivilliga återbetalningar till SLC när som helst.

Har du bott i Storbritannien i 5 år eller mer, kan du sökta ytterligare lån. Läs mer här, och se vilket slags lån du är kvalificerad för.

 

Mer information för internationella studenter finner ni här: http://www.educationuk.org/Article/UK-course-fees-for-international-students