Kulturella skillnader mellan Sverige och Storbritannien

Jul 21, 2021 by

Share Button

Photo: Istock by Sabrina Mazzeo

 

Många svenskar älskar att besöka Storbritannien, och särskilt London har en speciell plats i många hjärtan. Huruvida det har att göra med landets trevliga befolkning, de storslagna vyerna på landsbygden eller pulsen i storstäderna är naturligtvis högst individuellt. För de svenskar som besöker Storbritannien ofta är det ingen hemlighet att de båda länderna skiljer sig åt, mer eller mindre, kulturellt. I den här artikeln tar vi upp några av de vanligaste skillnaderna. Läs och begrunda för att undvika klavertramp nästa gång du reser till Storbritannien. 

 

Storbritannien närmar sig Sveriges lagstiftning gällande spelreklam

Storbritannien är en av hubbarna när det gäller casino och marknaden är, på gott och ont, betydligt mindre reglerad än i Sverige. I Storbritannien förekommer spelreklam i princip var som helst. I Sverige är det inte tillåtet att rikta spelreklam mot barn och spelbolagen får bara marknadsföra spel måttligt. För att minska riskerna med att personer hamnar i spelberoende har spelmarknaden reglerats i lag och för att kunna öppna ett konto och spela på exempelvis Mr Green måste man ha fyllt 18 år och kunna legitimera sig med BankID. Regeringen i Storbritannien överväger att införa ett totalförbud mot logotyper för spelbolag inom idrotten, som ett försök att minska risken för att landets invånare hamnar i ett spelberoende. Spelberoende är ett problem i såväl Storbritannien som i Sverige, och båda länderna arbetar aktivt för att komma till rätta med bekymret.

 

Pubkulturen skiljer sig åt i de båda länderna

En som reser till Storbritannien upptäcker snabbt att pubkulturen skiljer sig mellan Storbritannien och Sverige. I Sverige går många till puben eller en klubb på helgen medan man i Storbritannien gärna tar en öl efter jobbet. Generellt sett är det stor skillnad på hur man dricker alkohol och umgås i de båda länderna. Vilket som är att föredra är naturligtvis upp till var och en att avgöra.

 

Photo: Istock by Krisztina Papp

 

Ett friare samhälle med en annan syn på sex

I Storbritannien ses det fortfarande lite annorlunda på sex och sexuell frigörelse jämfört med i Sverige. En svensk skulle troligen inte höja på ögonbrynen om någon bytte om direkt på stranden, medan en britt skulle känna sig betydligt mer obekväm och med största sannolikhet inte göra likadant. Detsamma gäller för duschar i badhus och bastu- eller nakenbad.

 

Dialekter kan avgöra vem du är

Sist men inte minst är det ofta ett mycket större fokus på dialekter i Storbritannien än i Sverige. Självklart kan det vara så att man i Sverige har vissa fördomar gällande en person som talar med en viss dialekt, men i Storbritannien kan det här gå så långt som att en person anses vara mindre bildad eller inte lika smart som en person med en annan dialekt. Det kan påverka saker som vilket jobb man får, och dialekter är med andra ord inte alltid något positivt.

 

Samhällen förändras konstant

Oavsett hur saker och ting ser ut i de båda länderna är det ett faktum att samhällen är under ständig utveckling och förändras. Ett resultat kan bli att sådant som har gällt tidigare inte nödvändigtvis måste göra det i dagsläget eller inom den närmaste framtiden. Världen och dess invånare blir alltmer globala och det betyder att fler influenser än någonsin tidigare sprids i samhället. Det leder i sin tur till att befolkningen, i större eller mindre utsträckning, börjar agera annorlunda. Med den digitala utvecklingen i samhället är det dessutom enklare än någonsin att skapa innehåll om hur saker fungerar i ett land och även att förändra det genom att göra annorlunda.

 

Skillnader kan vara charmerande och utvecklande, och det finns inget fel med att människor är annorlunda. Det viktiga är att ingen blir behandlad annorlunda på grund av hur de har vuxit upp eller vilket yrke de har. Om man går till puben varje dag eller inte spelar ju ingen roll så länge man är en person som behandlar andra med respekt. Att vara en trevlig och respektfull person är alltid viktigare än de kulturella skillnader som finns i världen. Respekt för andra och andras kultur är något som alla bör lära sina barn för att nästa generation som växer upp skall kunna ta ansvar för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Fira olikheterna men se samtidigt alltid möjligheten att förändra det som bör förändras. Då kommer världen även fortsatt att bli en trevlig plats att leva på.