Ledarskapskurser i London

Mar 15, 2018 by

Share Button
Clas Kagerup, VD.
Clas Kagerup, ledarutvecklare och styrelseordförande.

Nya Ledarskapet är ett företag från Sverige som hjälper personer och organisationer att tänka nytt och större samt skapa resultat. Det kan vi göra tack vare att vi har det bästa träningskonceptet för personligt ledarskap som finns på marknaden.

Nya Ledarskapet kommer nu till London för att utbilda chefer och medarbetare i ledarskap och effektivitet på arbetsplatsen. Londonbor kan delta i deras svenskutvecklade chefsutbildningar och coaching kurser i London under 2018.

 

Ledarskapskurser i London

En bra ledare kan påverka en hel organisations framgång och bidra till en positiv arbetsmiljö. Men hur blir man en bra ledare? Hur tar man ett företags resultat till nya nivåer? Nu kommer Nya Ledarskapet  till London med unika träningsprogram som hjälper chefer över hela världen att leda sina företag till nya framgångar. Med Nya Ledarskapets program utvecklas effektivitet, kreativitet och produktiv användning av arbetstimmarna. På Londons arbetsmarknad anses svenskar vara pålitliga och hårt arbetande individer med hög arbetsmoral, trots de kortare arbetsdagar och “snällare” arbetskultur som råder på de flesta svenska företag. De utbildningar som erbjuds av Nya Ledarskapet ämnar främja en “må bra” stämning på arbetsplatsen samtidigt som den effektiviserar miljön och individens insats så att företag kan nå höga mål och nya triumfer.

 

Personlig Coaching i London

Nya Ledarskapet har utformat en utbildning som ämnar gå in på djupet hos individen, företaget och affären för att bäst utveckla de resurser som finns till hands. Detta görs genom hängiven uppmärksamhet till företagets struktur och djupgående personlig coaching stromectol cena. Genom att titta närmare på varje individs personliga behov, hälsa och välmående visar den här typen av utbildning en ny approach som främjar det bästa hos varje medarbetare.

Av de som gått Nya Ledarskapets utbildning är 97% nöjda eller mycket nöjda med resultaten. Detta beror troligtvis på att programmet är utformat för att ge långvariga resultat istället för kortvariga lösningar. Ökad energinivå, bättre användning av arbetstimmarna, nya och större målsättningar — som nås — har rapporterats av de som använt Nya Ledarskapets teknik. Utbildningar erbjuds med specialiseringar inom “Personlig utveckling”, “Förändring”, “Grupputveckling”, “Säljutveckling” och “Må bra”. Gemensamt för alla områden är mottot: “Om du kan leda dig själv kan du också leda andra”.

 

Delta i chefsutbildningen i London

Som Londonsvensk kan du nu delta i Nya Ledarskapets kurser i London 2018. De kurser som erbjuds är 6-8 månader lång individuell träning eller 6-10 månader gruppträning. Kurserna täcker fyra avgörande ledarskapkvalitéer: målsättning, vanor och attityd, tidsplanering och personlig ledarkompetens. För de som vill prova på erbjuds även halvdag kurser med en introduktion till dessa kurser. 

“Jag har skapat ett utökat utrymme med upp till tio timmar i veckan, då jag kan driva strategiska utvecklingsfrågor som är min viktigaste arbetsuppgift.” Michael Forslund, personalchef på HSB

 

För mer information om Nya Ledarskapet besök www.thenewleadership.com eller maila Mamta Gerata på mamta.gera@thenewleadership.com