Oviss framtid: Hur svenskar i Storbritannien påverkas av Brexit

Nov 29, 2016 by

Share Button

Oviss framtid: Hur svenskar i Storbritannien påverkas av Brexit

 

Att den politiska scenen i Europa är något omskakad är det nog ingen som har missat. EU och Storbritannien försöker att enas om vad som kommer att gälla efter att Storbritannien lämnar den europeiska unionen. Det är säkert att säga att båda sidor inte riktigt vet hur de ska hantera situationen. Inget land har tidigare lämnat unionen och det finns inga färdiga mallar för hur det ska gå till.

Den formella utträdesprocessen började i april 2017 och enligt Storbritanniens premiärminister, Theresa May, ska utträdet verkställas i slutet av mars 2019. Det är något som verkar långt bort då båda sidor är oense om den framtida relationen. Hur kommer det att bli med alla EU-medborgare som bor och arbetar eller studerar i Storbritannien? Vad kommer att hända med alla samarbeten och, i vårt fall, hur kommer alla svenskar som bor i London och i andra brittiska städer att påverkas? Framtiden må vara oviss, men den är inte helt mörk.

 

Det kommer att ske ändringar

Man ska inte tro att brexit inte kommer att medföra förändring. Det kommer att ske förändringar. Frågan är istället hur stora förändringarna kommer att bli och vad de kommer att innefatta. Storbritannien är nämligen en viktig spelare både inom politiken och i finansvärlden. Deras företag har en internationell kundkrets och det är många som oroar sig för hur tillgängligheten av brittiska tjänster och produkter kommer att påverkas.

Spelbranschen är ett typiskt exempel där en stor del av kundkretsen finns utanför Storbritannien. Flera svenska företag styr sina spelverksamheter från Storbritannien och det råder stora frågetecken kring vad som kommer gälla för de internationella kunder som fortfarande vill kunna spela på spelautomater och spela lotterispel när de vill hos brittiskt registrerade speloperatörer. Storbritannien har en omfattande spelreglering som förstärks av EU:s direktiv. Detta bidrar till en ökad konsumentsäkerhet, och förhandlingarna om vad som kommer att gälla efter brexit är långt ifrån att börja.

 

Konsekvenser för studenter

Storbritannien, och framför allt London, är en av de populäraste studiedestinationerna för svenskar. Vare sig det gäller för en utbytestermin, forskning eller för att söka sig till ett helt studieprogram. I dagsläget går alla svenskar under samma regler som de brittiska studenter, detta i form av att de t.ex. har fått betala samma studieavgift. Efter brexit kan svenska studenter tvingas betala samma summa som studenter från övriga världen. Detta kan leda till att det är färre svenskar som väljer att studera vid universitet som Cambridge, Oxford eller University College of London – men dörren för att studera är fortfarande öppen. Dessutom har flera akademiker gått ut och sagt att de inte tror att törsten efter utbildning på några av världens mest eftertraktade universitet kommer att slockna efter 2019.

 

Den svenska studiestödsnämnden, CSN, har gått ut och lugnat svenska studenter i Storbritannien som får studiebidrag. Deras CSN-bidrag kommer inte att påverkas förrän eventuellt efter utträdet är verkställt. De har meddelat att de som har sökt studiemedel för en längre period, och som sträcker sig över 2019, och har fått godkänt kommer att vara berättigade till det som har beslutats. Svenska lärare och forskare har sagt att de inte tror att utträdet ur EU kommer att ha en akademisk påverkan utan det är faktorerna runt omkring (boende, visum, uppehållstillstånd etc.) som kommer att påverkas.

 

Svenskar som redan bor i ”the UK”

Storbritannien och Sverige har alltid haft ett nära samarbete och man räknar med att det bor ca. 100 000 svenskar på olika platser i landet. Som svensk kommer man fortfarande att kunna bo och arbeta i Storbritannien, men det kommer att var brittiska regler, och inte europeiska, som gäller. Vad det är den brittiska regeringen kommer att besluta om kan endast tiden avgöra. Detsamma gäller för svenska företag eller företag som arbetar nära med Sverige. Storbritanniens syfte är att inte att sluta samarbeta med världen, men de vill göra det på sina egna premisser.

Detta var något som togs upp av representanter från Storbritannien när de träffade sina svenska motparter i Stockholm tidigare i år. De brittiska representanterna delade med sig av sina förhoppningar om att svenskar fortfarande kommer att kunna bo och arbeta i landet utan att påverkas negativt. De lyfte också fram sina förhoppningar om fortsatt samarbete med Sverige och lovade att de kommer fortsätta att vara goda grannar till de europeiska länderna.

Det är heller inte omöjligt att bo och arbeta i Storbritannien om man kommer från ett land utanför EU. Dessa personer behöver däremot gå genom andra instanser för att skaffa sina personnummer och uppehållstillstånd. Det är sannolikt dessa instanser som svenskar som vill flytta till Storbritannien i framtiden också kommer att behöva gå igenom – det vill säga, om inget annat bestäms under förhandlingarna.  

 

En skilsmässa är påfrestande

Det går inte att förneka att det är en svår tid som väntar förhandlarna och det har dragits paralleller till en skilsmässa, både av de inblandade parterna och av media. Och som de flesta säkert kan föreställa sig är en skilsmässa aldrig enkel. Det är en snårig och svår process att ta sig igenom. Först och främst ska man förhandla fram villkoren för separationen. Efter det ska man ta fram villkoren för vad som ska gälla för EU-medborgare, gemensam handel, informationsutbyte osv. Det är inte lätt för någon inblandad part, och på samma sätt som svenskar i Storbritannien har frågor om deras framtid i landet, står britterna i Sverige inför samma ovisshet. Alla dessa frågor finns det ännu inga svar på.

Det är jobbigt att inte veta vad framtiden håller och det enda man kan göra är att göra det bästa av situationen som den är. Nu mer än någonsin gäller det att visa vilka fördelar som finns med ett fortsatt, nära samarbete. Men hur det än kommer att gå för företag, för boende, för studenter och för alla som vill besöka landet finns det de analytiker som pekar mot ett ljus bakom alla moln. För ingen, varken EU eller Storbritannien, vill att den här skilsmässan ska sluta dåligt.