Praktikanter till Svenska ambassaden i London

Mar 6, 2018 by

Share Button

Praktikanter sökes till HT 2018

Ambassaden i London erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande samt vid försvarsavdelningen. Tre praktikanter söks för 20 veckor under ht 2018, med tillträde under september. Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Om Sveriges ambassad i London

 

Uppgifter under praktiken

1. Praktik på enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande

Praktikanten kommer under handledning att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska verksamhet. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att:

 • Sammanställa en daglig nyhetsbevakningsrapport
 • För ambassadens räkning delta i externa konferenser och seminarier samt i briefingar på brittiska departement, myndigheter och tankesmedjor
 • Självständigt samla information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk politik
 • Förbereda och delta vid inkommande besök från svenska myndigheter och departement samt bistå vid av ambassaden arrangerade evenemang
 • Delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska departement och myndigheter.

 

2. Praktik på enheten för  press, information och kultur

Den handledda praktiken kommer bland annat att omfatta medverkan vid projektplanering och genomförande av kultur- och Sverigefrämjarsatsningar samt förberedelse av rapporter på kultur- och utbildningsområdet. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att:

 • Bistå vid planering och genomförande av ambassaden arrangerade evenemang
 • Självständigt samla information för kultursektionens rapportering
 • Delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från allmänheten i både Storbritannien och Sverige liksom från svenska departement och myndigheter
 • Ta fram underlag för beslut om stöd till kulturprojekt
 • Delta i externa seminarier och kulturevenemang för ambassadens räkning

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och framför allt på engelska. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, engagerad, initiativrik och noggrann. Formulera tydligt och genomtänkt i din ansökan varför du söker praktik på kulturområdet, vad du förväntar dig av en praktikperiod och vilka tankar du har kring vad en sådan kan innebära för dina fortsatta studier. Vi ser gärna att du har vana att publicera text och bild på webben.

 

 

3.  Praktik på försvarsavdelningen

Praktikanten kommer att under handledning medverka i försvarsavdelningens löpande arbete.
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att:

 • Självständigt samla och analysera öppen information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk och irländsk försvarspolitik och aktuella militära frågor
 • Under praktikperiodens gång sammanställa ett eller två större arbete utifrån valt ämne. Ämnet väljs i samråd med försvarsattachén
 • Förbereda och delta vid besök från olika svenska försvarsmyndigheter och departement
 • Handlägga ärenden inom ramen för besöks- och flygtillstånd
 • Hantera administrativa uppgifter kopplat till försvarsavdelningens dagliga verksamhet inklusive besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska försvarsmyndigheter och departement.

Som praktikant vid försvarsavdelningen skall du ha relevant akademisk bakgrund samt intresse för förvars- och säkerhetspolitiska frågor. Erfarenhet från Försvarsmakten och andra försvarsnära myndigheter är meriterande. Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

 

Din bakgrund och kompetens

Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid.  Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i London.

 

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.
För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).
För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.
För mer information om ambassaden: www.swedenabroad.com/london

 

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta, [email protected]
Ange i rubriken på din ansökan till vilken enhet du söker.

 

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng mm framgår senast den 25 mars 2018. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.