Så skaffar du solceller i England: Komplett guide

Aug 11, 2021 by

Share Button

I början av 2010-talet var det ovanligt med solceller i England och resten av Storbritannien. År 2010 producerades 10 MW solel i hela Storbritannien, men numera produceras 13 434 MW inom exakt samma yta. Solenergi står idag för 4,1 % av den brittiska energiförsörjningen.

 

Men hur kommer det sig, vad kostar solceller i England och hur kan du som Londonsvensk skaffa solceller? Det tar vi reda på i den här artikeln.

Finns det statliga bidrag för solceller i England?

Det finns idag inga statliga bidrag för solceller i England. Regeringen hade under en tid ett program som hette “The Green Deal”, där du fick ta ett räntefritt lån för att finansiera ditt solcellssystem. The Green Deal-projektet avslutades år 2019, och lär inte komma tillbaka.

 

Allt är dock inte nattsvart. The Green Deal har nämligen ersatts med ett annat system: The Smart Export Guarantee, som ser till att alla med solcellsanläggningar på över 5 MW får bra betalt för den solel de matar ut på elnätet. Det kan du läsa mer om hos TheCoExperts.

 

Är det bra att köpa solceller nu?

Det är en lång process för att köpa solpaneler, men det är samtidigt en bra idé att köpa solceller. Den globala prissänkningen för solceller låg på 80 % mellan år 2008 och 2012, främst tack vare att man i Tyskland och Kina lärt sig tillverka solcellspaneler på ett mer effektivt sätt.

 

Utöver detta ligger den genomsnittliga solinstrålningen i England på 1012 kWh/m2, vilket ger dig goda möjligheter att spara pengar genom att köpa solceller. Notera även att solinstrålningen i England är större än solinstrålningen i Sverige, då den här “endast” ligger på cirka 950 kWh/m2.

Varför inte vänta med att köpa solceller?

Solceller har blivit billigare, och kommer dessutom att bli än mer effektiva i framtiden. Är det då inte bättre att vänta tills att priserna sjunkit än mer, och effektiviteten ökat ytterligare?

 

Svaret på den frågan är nej.

 

Allt eftersom fler väljer att köpa solceller ser i princip alla regeringar till att slopa sina stöd och rabatter. Nu när solceller är så pass billiga och effektstarka kommer alla statliga bidrag minska och i förlängningen slopas i takt med att priserna för solceller sjunker ytterligare.

 

Det betyder att de solceller du köper idag, kommer att vara lika prispressade som morgondagens solceller.

 

6 steg för att skaffa solceller

1. Ta reda på om solceller är lönsamt för dig

Nästan alla tak passar bra för solceller, men det finns faktorer såsom takets lutning och eventuell skuggning från träd, som kan förändra verkningsgraden för ditt system. Av den anledningen är det en bra idé att göra en investeringskalkyl som visar på hur mycket du kommer att tjäna på att köpa solcellspaneler till din villa.

 

2. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker

Som LV.com förtydligar kan din hemförsäkring få en högre premie efter att du installerat ett solcellssystem, men i Storbritannien säger även tumregeln: Har du en hemförsäkring, då inkluderas din solcellsanläggning i det skyddet. Det är dock en bra idé att ringa ditt försäkringsbolag och höra dig för, innan du köper solceller i England.

 

3. Planera för hur du ska sälja din solel

Du sparar mest pengar på att nyttja den solel som produceras i ditt eget hem, men du ska även se till att få bra betalt för den el du matar tillbaka på elnätet. I England kan du välja att antingen sälja solelen till ett elbolag, alternativt via en agent som förhandlar om försäljningspriset i ditt ställe.

 

4. Kontrollera om ett bygglov behövs

I England och resten av Storbritannien är det avslappnade regler gällande bygglov för solcellsinstallationer. Detta då regeringen vill att så många britter som möjligt ska välja att köpa solceller, men det finns några undantag:

  • Solcellspanelerna får inte installeras över takets högsta punkt (skorstenen är borträknad).
  • Solcellerna får inte sticka ut mer än 20 cm från taket (det gör de i princip aldrig, då moderna solceller är betydligt plattare än så).
  • Solcellerna får inte påverka byggnadens form, vilket betyder att ett bygglov kan behövas om du installerar solceller på ett platt tak. På platta tak behöver nämligen solcellerna monteras på en ställning, för att få en ideal lutning mot solen.

 

5. Jämför offerter från solcellsinstallatörer

Notera att vissa solcellsinstallatörer kommer med rena glädjekalkyler, där de räknar med en felaktig solinstrålning för att få deras solcellssystem att se mest fördelaktiga ut. Du ska därför ha som vana att läsa på och fråga solcellsinstallatören hur de räknat, och var de hämtat sina data från.

 

Utöver det är det bra att jämföra solcellsofferter från så många solcellsinstallatörer som möjligt, för att maximera dina möjligheter att få ett bra system till ett lågt pris.

 

6. Solcellerna installeras och driftsätts

I England får du montera ställningar och hjälpa till med att sätta solcellerna på rätt ställe på taket. Du får även montera de skenor som solcellerna ska fästas i, men allt elarbete måste du lämna över till en behörig elektriker. Det är med andra ord ungefär samma regler i England som i Sverige, när det kommer till installationer av solcellssystem.