Såhär stannar du i Storbritannien efter Brexit

Oct 22, 2018 by

Share Button

Bild: Banksy

Text: Nina Charlesworth

 

Storbritannien och EU förhandlar för närvarande om villkoren för Brexit. Mycket är redan överenskommet, t.ex. kravet för EU-medborgare att ansöka om Settled Status, men en del knäckfrågor återstår att lösa.

Fram till den dag Storbritannien lämnar EU (29 mars 2019), fortsätter allt att gälla, precis som det gjorde innan folkomröstningen. Men, det är viktigt att vara förberedd på att Storbritanniens utträde ur EU, kan komma att innebära förändringar för såväl svenska privatpersoner och företag i landet.

Det är först efter att förhandlingarna har avslutats och ett avtal undertecknats, som det kommer att stå helt klart vad utträdet betyder för EU-medborgare och utländska företag.

Eftersom förhandlingarna inte är slutförda, kan ingen ge säkra besked om eventuella framtida förändringar. Allteftersom mer blir klart, kommer Ambassaden att uppdatera sin hemsida med officiell information (se länk nedan).

 

Nytt uppehållstillstånd krävs

Efter slutförda förhandlingar om vad som gäller för EU-medborgare bosatta i Storbritannien har Europeiska Kommissionen publicerat en kort informationsfilm om EU-medborgarnas rättigheter under det som kallas Settled Status. Detta är det nya permanenta uppehållstillståndet som kommer att krävas för att EU-medborgare ska få stanna kvar i Storbritannien.

Om du uppfyller kraven kan du stanna i Storbritannien på samma villkor som nu.

Detta inkluderar rätten att bo, söka jobb, arbeta utan speciellt arbetstillstånd och ha likvärdig rätt till sjukvård, pension och andra förmåner som nu. Dessutom, under överenskommelsen, kommer du också att få lov att lämna Storbritannien i upp till fem år, utan att förlora dessa rättigheter.

 

Vem kan söka?

Du kan söka, om du är EU-medborgare och anlände till Storbritannien innan ”Brexit Day”, (29 mars 2019) men även de som anländer senast den 31 december 2020 är berättigade att söka. Den 30 juni 2021 går ansökningstiden ut.

Vilken typ av status (Settled eller Pre-Settled) du ska ansöka om beror på hur länge du lagligen och sammanhängande har bott i Storbritannien. Om du inte ansöker, kan det innebära att du inte får stanna kvar i landet efter juni 2021, även om du uppfyller villkoren.

Med lagligen (lawfully) menas att du antingen kan bevisa att du är anställd, egenföretagare, studerande, självförsörjande eller en familjemedlem till något av de föregående.

EU-medborgare kommer få ett ID nummer, men inget fysiskt kort, som de måste uppvisa när de använder public service såsom NHS, eller ibland när man söker boende.

 

Längre än fem år – Settled Status

Om du har bott i Storbritannien lagligen och sammanhängande i mer än fem år innan Brexit Day, ska du ansöka om Settled Status. Med Settled Status får du rätt att stanna för evigt (indefinite), så länge du inte är utrest ur landet mer än fem år åt gången.

 

Kortare än fem år – Pre-Settled Status

Om du har bott här lagligen och sammanhängande i mindre än fem år innan Brexit Day, ska du ansöka om Pre-Settled Status. Då får du rätten att fortsätta bo här tills du har bott här lagligen och sammanhängande under fem år, varpå du måste ansöka om Settled Status.

 

Har du redan permanent uppehållstillstånd eller Indefinite Leave to Remain?

Även om du redan har permanent uppehållstillstånd (permanent residence status, ibland förkortat till ’PR’) måste du ansöka om Settled Status, då PR inte kommer att vara giltigt efter 31 december 2020. EU-kommissionen har lovat att detta kommer att ske via en förenklad process och vara gratis, .

Har man Indefinite Leave to Remain (ILR) är det inte nödvändigt att söka, men att omvandla ILR till settled status är kostnadsfritt och kan ge utökade rättigheter jämfört med ILR.

Om man inte ansöker, kan det innebära att man inte får stanna kvar i landet efter juni 2021.

 

Kostnader

Om du är 16 år eller äldre, kommer det att kosta dig £65, medan de som är yngre betalar halva summan (£32.50). Detta är fortfarande mindre än det har kostat att söka permanent uppehållstillstånd (där många även betalade för hjälp att få iordning de många handlingarna som behövdes) och enormt mycket mindre än att söka brittiskt medborgarskap. Om du har varit här i mindre än fem år och därför ansöker om Pre-Settled Status, så betalar du bara ansökningsavgiften en gång; dvs det är gratis att ‘uppgradera’ till Settled Status.
Observera att om du redan har ILR eller giltigt PR och du har dokumenten, så kommer det inte att kosta något att ansöka om Settled Status.

Övergångsperiod

Du behöver inte ansöka om Settled Status eller Pre-Settled Status omedelbart, utan du har två år på dig efter Brexit Day att få din ansökan beviljad. Om du planerar att lämna Storbritannien för en sammanhängande period av sex månader eller längre, måste du se till att ha ansökt om Settled Status eller Pre-Settled Status innan du åker, annars kan du riskera att inte längre vara behörig att söka. Myndigheterna har lovat att ansökningsprocessen för Settled Status och Pre-Settled Status kommer att vara enklare än den nuvarande processen för att söka permanent uppehållstillstånd.

 

För närvarande testas systemet, men det kommer att öppnas för alla under mars 2019.

För officiell information och den senaste uppdateringen, vänligen se Svenska Ambassadens i Londons hemsida

 

 

Disclaimer: This article does neither contain official information, nor should it be considered legal advise. Please contact your own lawyer or attorney, the Swedish Embassy or the Swedish Government for official information relating to your specific circumstances.