Skriva ut sig från Sverige när man flyttar utomlands

Oct 6, 2018 by

Share Button

Foto: VisitSweden/Tina Stafrén

 

För och nackdelar med att skriva ut dig ur Sverige

 

När du flyttar utomlands ska du, enligt skatteverket, skriva ut dig från Sverige. Det är långt ifrån alla arbetande utlandssvenskar som gör detta. Läs vidare för att lära dig hur du går till väga och vilka för- och nackdelar det finns med att avskriva dig.  

 

När tar du tagit klivet och bestämt dig för att lämna Sverige i mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket en vecka innan flyttlasset bär av. Det är inte på något sätt straffbart att inte avskriva sig men enligt folkbokföringslagen ska du göra det och det gör att du med större säkerhet kan uppfylla klassificeringen ”begränsat skatteskyldig” dvs. du undgår dubbelbeskattning av din inkomst. ”Begränsat skatteskyldig” innebär att du inte har skyldighet att betala skatt i Sverige på din inkomst. ”Obegränsat skatteskyldig” betyder att du måste deklarera all din inkomst, oavsett var i världen den kommer ifrån.

 

När du avskriver dig får du inte ha en väsentlig anknytning till Sverige om du vill vara helt säker på att bli klassificerad som ”begränsat skatteskyldig”. Det betyder bland annat att du inte bör ha familj (fru/man och barn), äga boende eller ha ett stort inflytande i näringslivet i Sverige. Det här är bara några exempel på vad Skatteverket ser till när de bedömer om du efter utflyttning är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I bedömningen av vad man kan kalla den skatterättsliga bosättningen väger Skatteverket samman alla kända omständigheter.

 

Även om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige så har du möjlighet att slippa betala skatt i Sverige. Då får du dock inte besöka Sverige mer än 72 dagar om året och du bör inte heller ha en väsentlig anknytning till Sverige (se ovan). Du har dessvärre inte heller rätt till fri vård då du med största sannolikhet är socialförsäkrad i landet du bor och arbetar i och inte i Sverige.

 

Om du skulle befinna dig i Sverige i mer än 72 dagar om året och är klassificerad som obegränsat skatteskyldig kan du bli dubbelbeskattad. Skatteverket kan genom bland annat luskande i bloggar och sociala medier försöka få underlag till hur många dagar du faktiskt varit i landet samt hur väsentlig din anknytning är. Därför är det viktigt att du följer dessa regler.

 

Många som jobbar utomlands väljer dock att inte avskriva sig. Det är ytterst få personer som jobbar heltid i ett annat land och som tvingas betala full skatt även i Sverige. Detta är bland annat på grund av att Sverige har skatteavtal med många länder för att undvika dubbelbeskattning. Däremot kan du vara tvungen att betala högre skatt än dina inhemska kollegor då de internationella skatteavtalen ofta innebär att man betalar den högre skattesatsen mellan de två länder som ingått skatteavtal.

När du skrivit ut dig från Sverige får du fortfarande rösta till riksdagsvalen, det är din rättighet som svensk medborgare.

 

En annan anledning till att faktiskt registrera din utlandsflytt är att det blir lättare för myndigheter att sammanställa data. Om du flyttar utan att annonsera detta räknas du med största säkerhet som arbetslös och bidrar därför till att mätningar och studier blev felaktigt underbyggda.

 

Om du bestämmer dig för att skriva ut dig går du till skatteverkets hemsida, printar ut blanketten om utflyttning och skickar den till angiven adress.

Ska du sedan flytta tillbaka efter några år kan du läsa Flytta tillbaka till Sverige.

 

Källorna vi har använt hittar du härhär och här.

 

-workwide.se