Svenska företag och hård Brexit

Aug 27, 2019 by

Share Button

Bild från Business Sweden

 

Svenska företag och hård Brexit


Över 100 000 svenska bolag kan påverkas negativt om det blir en hård brexit. Sannolikheten för att det blir ett utträde utan avtal ökar varje månad och det leder till en oro bland svenska företag.

 

Det uppskattas att över 100 000 företag i Sverige har någon typ av handel med Storbritannien och därför kommer de att påverkas när utträdet sker. Om det sker en hård Brexit, det vill säga att Storbritannien går ur EU utan ett nytt avtal, kan konsekvenserna både bli många och stora. Tidigare beräkningar som utfördes av Stockholms Handelskammare har kommit fram till att upp till 8200 svenska jobb kommer att drabbas. Beräkningar har även visat att svensk BNP kan komma att minska med 18 miljarder kronor till följd av en hård Brexit.

 

Hård Brexit kan innebära en massa nya handelshinder som till exempel begränsad rörlighet för tjänster och varor. Tullar kan också införas och allt leder till att det i framtiden blir dyrare att göra affärer med Storbritannien. Den bransch som påverkas mest är tillverkningsindustrin som ofta har både export och import.

 

Handel mellan Sverige och Storbritannien

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Landet står för cirka 7 procent av vår import och export, samtidigt som cirka 15 procent av alla svenska bolag handlar med Storbritannien. Importens totala värde ligger på 139 miljarder kronor och exportvärdet uppgår till 140 miljarder kronor. Storbritannien är den tredje största mottagare av svenska tjänster, samt den sjätte största mottagaren av varor.  2015 var Storbritannien Stockholms största exportmarknad, men idag är det enbart den sjätte största och tappet beror på Brexit.

 

Hur en hård Brexit kommer påverka svenska företag som har etablerat sig i Storbritannien i form av syster- eller dotterbolag är ännu okänt. Svenska spelbolag som LeoVegas har till exempel verksamhet i både Storbritannien och Sverige. Om det blir problem att samordna bolagen i de olika länderna är en fråga som framtiden får visa svar på. Idag finns det närmare 1 000 svenska dotterföretag i Storbritannien inom en rad olika branscher.

 

Det finns även ett tillfälle då hård Brexit faktiskt kan gynna svenska bolag. Är företaget verksamt i en marknad där brittiska bolag dominerar kan de ta marknadsandelar efter en hård Brexit, om handeln med de brittiska företagen blir för krångligt.

 

Enligt organisationen Företagarna bör de svenska företagen förbereda sig mer. Företagarnas vd Günther Mårder anser att oro är befogat:

– Företagen är inte så oroliga som jag tycker att de borde vara. (…) När jag pratar med de stora företagen så är de otroligt väl förberedda på alla tänkbara olika scenarier. Men när jag möter vår vanliga medlem, den lilla småföretagaren, så finns inte de resurserna. Småföretagen är inte så oroliga som de jag tycker att de borde vara.