Varför är det så svårt att få en passtid? Ambassaden i London förklarar

Feb 2, 2024 by

Share Button

 Artikel skriven av Svenska ambassaden för Londonswedes.com i 2022
(fortfarande har ingen förändring skett)

 

Varför är det så svårt att få en passtid? Ambassaden förklarar

Ambassaden i London har under många år haft ett högt tryck på passtider, helt enkelt för att det finns många tusentals svenskar i Storbritannien och ambassadens resurser är begränsade.

I och med den ansträngda situationen för tillfället vad gäller pass även hos Polisen i Sverige, har glappet mellan efterfrågan och tillgängligheten på passtider på ambassaden blivit än större och tydligare. Detta gäller ambassaden i London såväl som ambassader i andra delar av världen.

Det har också lett till ett ökat missnöje och många missförstånd om en ambassads verksamhet. Därför reder vi här ut fyra av de vanligaste missförstånden relaterade till pass och passverksamheten på ambassaden i London:

 

Påstående 1: Ambassaden är inte medveten om situationen och gör ingenting för att åtgärda den

Ambassaden har under många år fört en dialog med Utrikesdepartementet (UD) angående den stora efterfrågan på svenska pass i Storbritannien. Även om både pandemin och brexit har inneburit ett ännu högre tryck är frågan allt annat än ny. Ambassaden är väl medveten om situationen och de klagomål som inkommer från svenska medborgare i Storbritannien, och har en kontinuerlig dialog med UD i Sverige om läget.

Ambassaden har efterfrågat och fått bemyndigande för lokalt anställda att handlägga passärenden, vilket har genomförts, och ser kontinuerligt över arbetsrutiner och möjligheter till effektivisisering.

Trots att det finns full förståelse för svenska medborgares frustration, finns det en gräns för vad som kan göras med begränsade resurser. Sedan några år tillbaka är UD:s inriktning, av resursskäl, att koncentrera möjligheten att ansöka om svenskt ordinarie pass/id-kort till färre utlandsmyndigheter, särskilt i Sveriges närområde.

 

Påstående 2: Om ambassaden bara var mer lösningsorienterad, går alla dessa problem att lösa

Det är viktigt att förstå att ambassaden lyder under svensk lagstiftning. Utfärdande av pass regleras av passlagen som i sin tur bestäms av Sveriges Riksdag.

Anledningen till att svenska pass inte kan utfärdas online, varför inte vem som helst får utfärda pass, och varför personlig inställning krävs vid ansökningstillfälle samt upphämtning av pass är för att passlagen anger detta. För att det ska ändras måste en lagändring röstas igenom i Riksdagen. Det handlar alltså inte om ambassadens personal och deras arbetssätt.

Vad gäller bokningssystemet för tider för pass- och samordningsnummer, måste alla svenska ambassader använda samma system, inklusive Londonambassaden. Ambassaden är medveten om systemets tillkortakommanden och inkommer regelbundet med förbättringsförslag och felanmälningar. Beslut fattas i slutändan av ansvarig myndighet och är i grunden en resurs- och prioriteringsfråga.

 

Påstående 3: Att klaga på ambassaden kommer att resultera i fler passtider

Alla är givetvis välkomna att inkomma med synpunkter angående statens verksamhet, det är en viktig del i det demokratiska samhället. Kritik och synpunkter bör dock hålla god ton samt, för att nå bäst effekt, riktas mot den aktör eller myndighet som är ansvarig för saken i fråga. Resursfördelning är ytterst en fråga för den politiska ledningen i Sverige, och lagstiftning en fråga för Sveriges Riksdag och dess riksdagsledamöter.

Ambassaden mottar ofta synpunkter på passhanteringen som grundar sig i passlagens utformning och rådande resursfördelning inom den svenska statsapparaten – två faktorer ambassaden inte kan styra över. Att prata nedsättande om och till ambassadpersonal som utför sitt jobb enligt lagstiftning och utifrån de resurser ambassaden fått tilldelade sig är inte acceptabelt.

 

Påstående 4: Det finns ingenting jag som privatperson kan göra för att vara behjälplig i den här situationen

Det finns saker du som svensk medborgare i Storbritannien kan göra för att underlätta för ambassaden att utfärda sitt arbete mer effektivt, och faktiskt på sikt förbättra situationen.

  1. Har du en fråga? Ambassadens hemsida är fullpackad med information och det är troligt att du finner svaret där och inte behöver ringa eller skriva till ambassaden. På så sätt, sparar du på ambassadpersonalens tid som istället kan användas till att maximera antalet passtider.
  2. Kom väl förberedd till din bokade tid. Läs noggrant igenom checklistan och dubbelkolla att du har allt du behöver. Tyvärr händer det ofta att personer kommer till ambassaden med dokument som inte är ifyllda, eller utan alla nödvändiga handlingar. Det innebär att varje passkund tar längre tid och färre tider kan släppas.
  3. Kan du inte komma till din bokade dit? Tänk då på att avboka i god tid så att tiden kan utnyttjas av någon annan.
  4. Har du kritik eller en synpunkt som du vill framföra? Tänk då på att hålla god ton samt att rikta den dit beslut fattas.

 

Har du fler frågor eller funderingar? Läs denna Q&A framtagen specifikt om svenska pass här.