Varför har de teknologiska framstegen i London drivit på en ökad turism de senaste åren?

Jul 19, 2021 by

Share Button

Länder som ligger långt fram i utvecklingen har blivit alltmer attraktiva turistmål den senaste tiden. Turismen i London har ökat i många år, och detsamma gäller de teknologiska framstegen i England, medan London har etablerat sig som ett modernt tech-centrum. Och, det går att se ett samband mellan trenderna.

 

Photo: From Unsplash by Marvin Meyer

 

I samband med att Londons befolkning och BNP:n fortsätter växa under 2000-talet har även stora teknologiska framsteg kunnat ses i staden. London rankas numera som det näst viktigaste tech-centrumet i världen, bakom Silicon Valley i Kalifornien. Men, när man mäter andelen internationella kunder ligger London i många aspekter före Silicon Valley. Den digitala tech-sektorns tillväxt i London accelererar snabbare än alla övriga industrier, och staden är numera inte bara ett hem för många stora aktörer på marknaden, utan även en känd plats för start-ups att testa sina idéer.

 

Teknologins samband med underhållningen

De teknologiska framgångarna har en viktig koppling till underhållningsvärlden, och bidrar till bättre förutsättningar för exempelvis spelsektorn. Även om landbaserade casinos gynnas av detta, är det framför allt den nätbaserade motsvarigheten som blir den stora vinnaren och något av en katalysator för utvecklingen. På online casino idag är nytänkandet i fokus vid införandet av nya spel.

 

Och då spelutvecklare – både inom casino och vanlig gaming – hela tiden strävar efter att ge mer smidiga och fängslande upplevelser, krävs det mer kapacitet för till exempel mobiltelefoner. Det kan ge ekonomiska incitament för många delar av tech-sektorn att fortsätta pushas, då det i grund och botten drivs av att tillgodose kunders och mobilanvändares behov. I slutändan drar hela underhållningsbranschen nytta av de teknologiska framstegen, samtidigt som den ökade efterfrågan på bättre tech fortsätter.

 


Photo: From Unsplash by Luke Stackpoole

 

London som turiststad

Det finns så klart väldigt många skäl att besöka en av världens största städer, med allt vad det innebär. Och den ökade turismen påverkas av många faktorer. Men länder som ligger långt fram i den teknologiska utvecklingen har visat sig dra till sig allt fler turister. Turismen har blivit en av de snabbast växande industrierna i London. Antalet besökare har under det senaste decenniet vuxit från omkring 10 miljoner per år, till 20 miljoner.

 

Många av stadens besökare är på jobbresor, och en del hälsar på vänner och familj. Men den stora majoriteten av de som besöker London årligen är turister som åker för rena semesterändamål. Det har gjort att turismsektorn idag utgör cirka 10% av de totala jobben i London. Det är dessutom en industri som beräknas fortsätta växa med omkring 2,5% per år framöver. Med den ökningen kommer det ta upp 3,6% av landets BNP 2027, för att sätta det i perspektiv.

 

Att semestra för svenskar är ofta förknippat med att åka till sydligare breddgrader, för att kunna svalka sig i solen och åtnjuta billiga middagar. Men att turista innebär också att uppleva modern kultur och ta del av underhållning. Och den starka innovationen som präglar underhållningsvärlden i London gör att staden bjuder på otaliga nöjen, samtidigt som tech-scenen i sig är en dragningskraft för många.

 

Turism och tech i London

  • Ett växande techcentrum
  • Utvecklingen har ett samspel underhållningsscenen
  • Turismen i staden gynnas, och ser ut att fortsätta växa framöver